Pretražujte www.ffpu.hr:

JEDNOPREDMETNI I DVOPREDMETNI STUDIJI
Povijest
Odsjek za romansku i klasičnu filologiju
DVOPREDMETNI STUDIJI
Talijanski jezik i književnost
Latinski jezik i rimska književnost
JEDNOPREDMETNI STUDIJI
Glazbena pedagogija
Raspored ispita
Preddiplomski studij
Nastavno osoblje
Razredbeni ispiti
Klasična harmonika
Talijanski jezik i književnost
Odsjek za zajedničke predmete

 


adresa:
Ulica I. Matetića Ronjgova 1
52100 PULA

e-mail: dekanat@ffpu.hr
URL: www.ffpu.hr

tel: +385.52.377.500
fax: +385.52.211.713

WEB MAIL:
korisničko ime:
lozinka:

 


Branko Okmaca

OKMACA, Branko, (Pula, 7. listopada 1963. ). Nižu i srednju glazbenu školu završio sam u rodnom gradu. Nakon završene srednje glazbene škole, upisujem nakon položenog prijamnog ispita, odjel za kompoziciju i glazbenu teoriju (teorijsko – nastavnički smjer) na Glazbenoj akademiji u Zagrebu. Kolegij skladbe pohađam kod profesora Stanka Horvata, a dirigiranje kod profesora Vladimira Kranjčevića. Diplomirao sam 1989. godine.

Za vrijeme studija uključujem se u pjevački zbor glazbene akademije i mješoviti zbor «Ivan Goran Kovačić» u kojem povremeno i korepetiram, pa tako nadopunjavam svoje znanje iz zborskog pjevanja i dirigiranja. Zborovi ostaju moja preokupacija i nakon završetka studija. Ne samo što dirigiram i vodim razne zborove, već i veliki dio moga skladateljskog opusa čine upravo zborovi.

Nakon završenog studija zapošljavam se kao profesor teorijskih glazbenih predmeta na Glazbenoj školi «Ivana Matetića – Ronjgova» u Puli na kojoj predajem različite predmete: solfeggio, harmoniju, polifoniju, dirigiranje, poznavanje glazbala… Na istoj školi vodim i istoimeni djevojački pjevački zbor. Sa spomenutim zborom sudjelujem na «Danima duhovne glazbe» u Splitu, na susretu pjevačkih zborova «Naš kanat je lip» u Poreču, «Matetićevim danima» u Rijeci, te na mnogim drugim manifestacijama. Osim u zemlji brojni su nastupi djevojačkog zbora i u inozemstvu (Njemačka, Italija). Od 1992. do 1995. dirigent sam mješovitog pjevačkog zbora KUD-a «Matko Brajša Rašan» s kojim također ostvarujem velik broj nastupa u zemlji i u inozemstvu (Nizozemska, Ukrajina, Italija).. Od 1995. do 1997. dirigent sam orkestra Istarskog narodnog kazališta u Puli. Dirigent sam i Puhačkog orkestra grada Pule. Od 2002. godine orguljaš sam i zborovođa Katedralnog mješovitog pjevačkog zbora u Puli. Trenutno predajem na Odjelu za glazbenu pedagogiju Filozofskog fakulteta u Puli.

Kao skladatelj pišem djela za solo instrumente, komorna djela, orkestralna djela te brojne zborove. Djela su mi izvođena u: Puli, Poreču, Rijeci, Osoru, Zagrebu, Osijeku, Splitu… Redovni sam član Hrvatskog društva skladatelja. Za potrebe 3. Eptinog natjecanja za mlade pijaniste koje se održalo u Osijeku 2003. godine, pišem prema narudžbi skladbu « Impromptu « koja je ujedno bila i zadana skladba na tom natjecanju.

 

Sa svojim djelima osvajam nagrade i priznanja:

  • Na natječaju za nove zborske skladbe «Naš kanat je lip» koji se bienalno održava u Poreču osvojio sam sljedeće nagrade: Tri venca (ženski zbor, 1993.) III nagrada, Boru moj zeleni (mješoviti zbor, 1995.) I nagrada, Letuća beseda (mješoviti zbor, 1995.) II nagrada, Uspavanka (dječji zbor, 1995.) III nagrada, Pastirica (ženski zbor, 1997.) III nagrada, Slika (mješoviti zbor, 2001.) II nagrada.
  • Na natječaju za nove zborske skladbe «Cro patria» u Splitu osvojio sam: Bože koj' sjaj svoj daješ zvijezdama (mješoviti zbor, 1998.) III nagradu, Hvalospjev svetome Dujmu (mješoviti zbor, 2003.) III nagradu, Jesu Redemptor (mješoviti zbor, 2004.) III nagradu, Svetoj Ceciliji (mješoviti zbor, 2005.) I nagradu za najbolju duhovnu šansonu.
  • Na natječaju Ministarstva kulture za stimuliranje domaćeg glazbenog stvaralaštva nagrađene su mi skladbe: Ecce quam bonum (mješoviti zbor, 2000.) i Laudate Dominum (mješoviti zbor, 2003.).
  • Na natječaju Hrvatskog sabora kulture za nove skladbe namijenjene puhačkim orkestrima osvojio sam za skladbu Olimfos (1999.god.) 1. mjesto i II nagradu (prva nagrada nije dodijeljena), te za skladbu Tanac II (2001. god.) I nagradu.

1996. godine za doprinos u kulturi odlikovan sam REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA.

 

Popis djela

Solistička: Intermezzo ( glasovir,1990.), Intermezzo II (glasovir,1993.), Arabeska (glasovir,1997.), Suonar (viola solo 1998.), Histris (gitara 1999.), Impromptu (glasovir, 2002.), Triptih (orgulje, 2005.)
Komorna: Elegija (violina i glasovir, 1995), Galante (klarinet i glasovir, 1995.), Puhački trio (flauta, klarinet i fagot, 1996.), Tema s varijacijama (gudački kvartet, 1996.), Divertimento (oboa, klarinet i fagot, 1998.), Epigram (gudački kvartet, 1999.), Movimento a tre (tri violončela, 2000.). Novelletta (violina i glasovir, 2002.), Pendes (dvije flaute, klarinet i glasovir, 2003.), Scherzo ( klarinet i glasovir, 2003.) Incontro ( dvije flaute, 2004.), Dijalog ( flauta i alt flauta, 2004.), Prvi gudački kvartet (2004.), Dyas (flauta i tuba).
Orkestralna: Tanac (simfonijski stavak, 1995.), Koncert za timpane i gudački orkestar (1996.), Concertino (glasovir i gudači, 1996.), Simfonijska fantazija ( 1996.), Olimfos (puhački orkestar, 1999.), , Concerto abbreviato (alt saksofon i orkestar, 1999.), Tanac II (puhački orkestar, 2001.), Passacaglia (puhački orkestar, 2003.), Rondo (puhački orkestar, 2005.), Inventio (simfonijski orkestar).
Zborska: Ako sam val ( mješoviti zbor, 1990.), Stomanja ( mješoviti zbor, 1992.), Tri venca ( ženski zbor, 1993.), Turanj ( mješoviti zbor, 1994.), Zvona ( mješoviti zbor, 1995.), Želja (ženski zbor, 1995.), Boru moj zeleni ( mješoviti zbor, 1995.), Letuća beseda (mješoviti zbor, 1995.), Uspavanka ( dječji zbor, 1995.), Podne ( mješoviti zbor, 1996.), Pastirica ( ženski zbor, 1996.), Bože koj' sjaj svoj daješ zvijezdama ( mješoviti zbor, 1998.), Momak i divojka ( mješoviti zbor, 1999.), Noć je,vre,noć…( muški zbor, 1999.), Ružmarin ( mješoviti zbor, 1999.), Ecce quam bonum ( mješoviti zbor, 2000.), Spi mi spi…( ženski zbor, 2000.), Slika ( mješoviti zbor, 2001.), Vreteno ( ženski zbor, 2002.), Hvalospjev svetome Dujmu (mješoviti zbor, 2003.), Laudate Dominum (dva mješovita zbora, 2003.) Roža u gori ( ženski zbor, 2004.), Jesu Redemptor ( mješoviti zbor, 2004.), Igra ( mješoviti zbor, 2004.), Svetoj Ceciliji (mješoviti zbor, 2005.).

 

 

Sveučilište u Rijeci: FILOZOFSKI FAKULTET PULA godina 2003.
TYPO3 CMS dostupan pod GPL licencom dizajn: FWD grupa