Pretražujte www.ffpu.hr:

JEDNOPREDMETNI I DVOPREDMETNI STUDIJI
Povijest
Odsjek za romansku i klasičnu filologiju
DVOPREDMETNI STUDIJI
Talijanski jezik i književnost
Latinski jezik i rimska književnost
JEDNOPREDMETNI STUDIJI
Glazbena pedagogija
Klasična harmonika
Talijanski jezik i književnost
Odsjek za zajedničke predmete

 


adresa:
Ulica I. Matetića Ronjgova 1
52100 PULA

e-mail: dekanat@ffpu.hr
URL: www.ffpu.hr

tel: +385.52.377.500
fax: +385.52.211.713

WEB MAIL:
korisničko ime:
lozinka:

 

Suvremeni hrvatski književni jezik III: Sintaksa

PROFESOR:

prof. dr. Ivan Zoričić

Blaženka Martinović, asistentica

SYLLABUS PREDMETA:

V. semestar

 

Uvod u studij sintakse

Pristupi sintaksi; sintaktičke teorije; nazivlje

Suodnos rečenice kao jezične i komunikacijske jedinice

Narav sintaktičkih odnosa

Predikatni i subjektni skup; predikat, subjekt

Predikatne kategorije

Spoj riječi (sintagma); sročnost, upravljanje, pridruživanje

Objekt

Priložna oznaka

Preoblike I. (nijekanje, pitanje, usklik, zahtjev)

Preoblike II. (pasiv, obezličenje)

Višestruko preoblikovane rečenice

Atribut

Apozicija

Predikatni proširak

 

 

 

VI. semestar

 

Nezavisnosložene rečenice

Zavisnosložene rečenice I. (uvod; predikatne, subjektne, objektne)

Zavisnosložene rečenice II. (priložne I.)

Zavisnosložene rečenice III. (priložne II:)

Zavisnosložene rečenice IV. (atributne, apozicijske)

Višestrukosložena rečenica

Rečenična intonacija; vrednote govorenoga jezika

Red riječi

Interpunkcija

Sintaktostilistika

Lingvistika teksta

Konektori

Diskurs

 

LITERATURA:

Obvezatna literatura

 1. Eugenija Barić i dr., Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb 1995.
 2. Zrinjka Glovacki-Bernardi, O tekstu, Školska knjiga, Zagreb 1990.
 3. Radoslav Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, HAZU i Globus, Zagreb 1991.
 4. Mirko Peti, Predikatni proširak, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 1979.
 5. Ivo Pranjković, Hrvatski jezik III. (sintaksa), Školska knjiga, Zagreb 1998.
 6. Josip Silić, Od rečenice do teksta, Liber, Zagreb 1984.
 7. Stjepko Težak - Stjepan Babić, Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Školska knjiga, Zagreb 1992.
 8. Mirna Velčić, Uvod u lingvistiku teksta, Školska knjiga, Zagreb 1987.

 

Izborna literatura

 1. Eugenija Barić i dr., Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena, Zagreb 1999.
 2. Mirjana Bonačić, Tekst - diskurs - prijevod (O poetici prevođenja), Književni krug, Split 1999.
 3. Noam Chomsky, Syntactic Structures, Mouton, The Hague 1957.
 4. Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge 1965.
 5. Radoslav Katičić, Jezikoslovni ogledi, Školska knjiga, Zagreb 1971.
 6. Radoslav Katičić, Novi jezikoslovni ogledi, Školska knjiga, Zagreb 1986.
 7. Maslina Ljubičić, Studije o prevođenju, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Zagreb 2000.
 8. Milan Mihaljević, Generativna gramatika, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 1998.
 9. Ivo Pranjković, Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 1984.
 10. Ivo Pranjković, Hrvatska skladnja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1993.
 11. Ivo Pranjković, Druga hrvatska skladnja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2001.
 12. Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb 1997.
 13. Adolfo Weber, Skladnja ilirskoga jezika za niže gimnazije, Beč 1859.
 14. Marija Znika, Odnos atribucije i predikacije, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 1988.
 15. Marija Znika, Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002.

 

Jezični savjetnici

 1. Nikola Andrić, Branič jezika hrvatskoga, Zagreb, 1911. Pretisak: Pergamena, Zagreb 1997.
 2. Ivan Brabec, Sto jezičnih savjeta, Školske novine, Zagreb 1982.
 3. Slavko Pavešić, Jezični savjetnik s gramatikom, Matica hrvatska, Zagreb 1971.
 4. Stjepko Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Školske novine, Zagreb 1991.
 5. Stjepko Težak, Hrvatski naš osebujni, Školske novine, Zagreb 2000.
 6. Ivan Zoričić, Hrvatski u praksi, ZN Žakan Juri, Pula 1998.
 7. Ivan Zoričić, Tragom jezičnih nedoumica, ZN Žakan Juri, Pula, 2004.

 

 

Sveučilište u Rijeci: FILOZOFSKI FAKULTET PULA godina 2003.
TYPO3 CMS dostupan pod GPL licencom dizajn: FWD grupa