NOVE NORME ZA TEST SPREMNOSTI ZA ŠKOLU (TSŠ) I METRIJSKE ZNAČAJKE B-FORME TESTA.

Dodatak priručniku za TSŠ

 

Priručnik za Test spremnosti za školu (TSŠ) objavljen je 1999. godine, a njegovi su autori Hadžiselimović i Vukmirović. Dodatak Priručniku za TSŠ sadrži nove norme za A i B-formu Testa spremnosti za školu, a nastao je iz dva osnovna razloga.  Naime, prve analize mjernih i drugih značajki B forme TSŠ-a načinjene su na malom broju ispitanika pa su imale sasvim preliminarni karakter. S obzirom da je B forma TSŠ-a znatno manje korištena u praksi od forme A, trebalo je tijekom godina prikupiti dovoljan broj podataka za izradu normi i potrebne analize ovog oblika testa na većem broju slučajeva.

Drugi je značajan razlog ovom Dodatku ažuriranje normi za A formu TSŠ-a. Izrada novih normi za neki test jedan je od standarda u psihološkome testiranju i to posebice kada se očekuju eventualne promjene u obilježjima koje neki test mjeri.  Ovaj Dodatak rezultat je kontinuiranog rada autora u cilju poboljšavanja i dopunjavanja mjernoga instrumenta kako bi se korisnicima testa osigurali aktualni podaci i svježe obavijesti.

Sadržaj:

 Uvodna riječ

Osnovni statistički pokazatelji za A i B formu TSŠ-a

Nove norme za A i B formu TSŠ-a

Analiza čestica i faktorska analiza B forme TSŠ-a

Literatura